اردوی تیم فوتبال ساحلی ایران از ۲۰ تا ۲۲ اردیبهشت ماه در کمپ تیم‌های ملی برگزار خواهد شد